Ekonomikos katedra

 

Apie katedrą
 
Vedėja prof. dr. Gražina Startienė 
Adresas:  K. Donelaičio g. 20 - 502,  LT - 44239 Kaunas
tel. (8 37) 30 05 75
El. p.: grazina.startiene@ktu.lt 
 

Administratorė  Raimonda Pauraitė

Adresas:  K. Donelaičio g. 20 - 505,  LT - 44239 Kaunas

tel. (8 37) 30 05 76
El. p.: raimonda.pauraite@ktu.lt

                         

Katedros kontaktai

Katedros raštinė

505 kab.

tel. (8 37) 30 05 76

Dėstytojai

501 kab.

 

Dėstytojai

507 kab. 

 
 

 

 

 

Darbuotojai

  

Katedros vedėja: prof. dr. Gražina Startienė

 

Mokslinių interesų sritys: mikro- ir makroekonomika, tarptautinė prekyba, tarptautinės prekybos finansavimas, tarptautiniai atsiskaitymai ir valiutos kurso rizika.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Vadybos ekonomika, Tarptautiniai atsiskaitymai, Tarptautinės prekybos finansavimas, Mikroekonomika

Doktorantūros studijos: Mikroekonominės analizės problemos

 

El. p. grazina.startiene@ktu.lt

 

Prof. dr. Dalia Bernatonytė

 

Mokslinių interesų sritys: tarptautinė ekonomika, tarptautinė prekyba, tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba, smulkus ir vidutinis verslas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Tarptautinės ekonomikos modeliai, Tarptautinės prekybos pagrindai

Magistrantūros studijos: Tarptautinės prekybos ekonomika, Tarptautinė prekyba, Tarptautinė ekonomika ir verslas

 

El. p. dalia.bernatonyte@ktu.lt

 

Prof. dr. Jadvyga Čiburienė

 

Mokslinių interesų sritys: ekonomikos stabilizavimo problemos, fiskalinės ir monetarinės politikos instrumentai, ekonomikos subalansavimo  problemos, tarptautiniai ekonominiai santykiai.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Makroekonomika 1, Makroekonomika 2, Makroekonomika

Doktorantūros studijos: Makroekonominės analizės problemos

 

El. p. jadvyga.ciburiene@ktu.lt

 

Prof. dr. Daiva Dumčiuvienė

 

Mokslinių interesų sritys:  Europos Sąjungos ekonomika, konkurencingumas, ekonominė politika.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Europos Sąjungos ekonomika, Europos Sąjungos ekonominė politika

Magistrantūros studijos: Europos Sąjungos konkurencingumo ir sanglaudos ekonomika

 

El. p. daiva.dumciuviene@ktu.lt

 

Prof. dr. Vaidas Gaidelys

 

Mokslinių interesų sritys: ofšorinių bendrovių veikla, konkurencinės žvalgybos metodikos taikymas versle, mokesčių surinkimo į valstybės biudžetą problematika, verslo aplinkos vertinimo metodikų taikymas versle.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Tarptautinis verslas ir mokesčiai, Europos Sąjungos ekonomika, Valstybės ekonominė politika, Mikroekonomika

 

El. p. vaidas.gaidelys@ktu.lt

 

Prof. dr. Valentinas Navickas

 

Mokslinių interesų sritys: valdymo kontrolė tarptautinėse bendrovėse, infrastruktūros ekonomika, turizmo ekonomika, Europos rinkų ypatumai, įmonių socialinė atsakomybė, klasterizacija, filantropija, konkurencingumas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Valdymo kontrolė tarptautinėse firmose, Mikro - makroekonomika (prancūzų ir rusų kalba), Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba (rusų kalba)

Magistrantūros studijos: Europos rinkų ypatumai, Specialiosios ryšių su užsieniu problemos, Globalinių rinkų ypatumai, Tarptautinės bendrovės ir prekyba

 

El. p. valentinas.navickas@ktu.lt

 

Prof. dr. Irena Pekarskienė
 

Mokslinių interesų sritys:  vertybinių popierių rinka, užsienio investicijos, tarptautinė prekyba, rinkos struktūrų analizė, globalizacijos procesas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikroekonomika, Mikroekonomika 1, Mikroekonomika 2, Rinkos galia ir rinkos ribotumas

Doktorantūros studijos: Mikroekonominės analizės problemos

 

El. p. irena.pekarskiene@ktu.lt

 

Prof. dr. Vaida Pilinkienė

 

Mokslinių interesų sritys: verslo aplinkos prognozavimas, prognozavimo metodai ir jų taikymas, konkurencingumas ir jo vertinimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Tarptautiniai ekonominiai santykiai, Tarptautinė ekonomika

Magistrantūros studijos: Tarptautinė ekonomika ir verslas

 

El. p.  vaida.pilinkiene@ktu.lt

 

Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė

 

Mokslinių interesų sritys: verslo reguliavimas, įmonių socialinė atsakomybė, verslo reguliavimas, viešoji ekonomika, turizmas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Įmonių socialinė atsakomybė, Verslo priežiūros institucijos, Turizmo rinka, Viešojo sektoriaus institucijos, Mikro- ir makroekonomika, Energetikos politika, Ekonomikos pagrindai

Magistrantūros studijos: Socialinė atsakomybė, Vyriausybinis verslo rinkų reguliavimas, Valstybės verslo reguliavimas

Doktorantūros studijos: Socialinė atsakomybė

 

El. p. zaneta.simanaviciene@ktu.lt

 

Prof. dr. Vytautas Snieška

 

Mokslinių interesų sritys:  tarptautinė ekonomika, ekonomikos cikliškumas, verslo aplinkos analizė ir prognozavimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Tarptautinė ekonomika ir valiutiniai santykiai

Magistrantūros studijos: Verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje, Konkurencijos analizė ir prognozavimas, Tarptautinis verslas, Tarptautinio verslo vadyba, Tarptautinė ekonomika ir verslas, Tarptautinė gamyba ir verslas

Doktorantūros studijos: Mikroekonominės analizės problemos, Makroekonominės analizės problemos, Įmonė rinkos ekonomikoje, Tarptautiniai finansiniai santykiai

 

El. p. vytautas.snieska@ktu.lt

 

Doc. dr. Edverdas Vaclovas Bartkus

 

Mokslinių tyrimų sritys: inovacijų vadyba, smulkaus ir vidutinio verslo vadyba,  ekonominės darnaus verslo problemos.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Vadybos pagrindai

Magistrantūros studijos: Inžinerijos ekonomika

 

El. p. edverdas.bartkus@ktu.lt

 

Doc. dr. Jurgita Bruneckienė

 

Mokslinių interesų sritys: regionų ekonomika ir strateginis planavimas, regionų ir miestų konkurencingumo vertinimas.

 

El. p. jurgita.bruneckiene@ktu.lt

Doc. dr. Akvilė Čibinskienė

 

Mokslinių interesų sritys:  infrastruktūros ekonomika, natūralių monopolijų poveikis šalies konkurencingumui, turizmo sektoriaus konkurencingumas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikroekonomika, Tarptautinė logistika, Tarptautinių pervežimų valdymas

 

El. p. akvile.cibinskiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Mindaugas Dapkus

 

Mokslinių interesų sritys:  makroekonomika, augimo ekonomika, monopolijų reguliavimas, infliacija-defliacija.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikro- ir makroekonomika

 

El. p. mindaugas.dapkus@ktu.lt

 

Doc. dr. Ligita Gasparėnienė

 

Mokslinių interesų sritys:  sandorio kaštų įtaka išorinėms paslaugoms, išorinių paslaugų poveikis ir efektyvumas viešajam sektoriui, išorinių veiklos rūšių vertinimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Makroekonomika 1

Magistrantūros studijos: Nekilnojamojo turto ekonomika

 

El. p. ligita.gaspareniene@ktu.lt

 

 

Doc. dr. Vilda Gižienė

 

Mokslinių interesų sritys: žmogiškasis kapitalas, investicijos į aukštąjį mokslą, žmogiškieji ištekliai, darbo rinka, ekonomikos plėtra, konkurencingumas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikro- ir makroekonomika, Ekonomikos inžinerija, Ekonomikos pagrindai

Magistrantūros studijos: Rinkų organizacija

 

El. p. vilda.giziene@ktu.lt

 

Doc. dr. Aldona Juozapavičienė

 

Mokslinių interesų sritys: išvestinių vertybinių popierių veikimo mechanizmo inovacijos, spekuliacinio ir arbitražinio pelno gavimo galimybių analizė, draudimosi nuo nuostolių modeliavimas tarptautinėse finansų rinkose, vertybinių popierių kainų kaitos tyrimai.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Tarptautiniai finansai

Magistrantūros studijos: Tarptautinės finansų rinkos, Tarptautinių finansų valdymas

Doktorantūros studijos: Vertybinių popierių rinkos teorija

 

El. p. aldona.juozapaviciene@ktu.lt

 

Doc. dr. Raimondas Kuodis

 

Mokslinių interesų sritys: monetarinė politika, fiskalinė politika, viešoji ekonomika, taikomasis bendrosios pusiausvyros modeliavimas, energetikos ekonomika

 

El. p.  raimondas.kuodis@ktu.lt

 

 

Doc. dr. Daiva Laskienė

 

Mokslinių interesų sritys:  ekonomikos augimo veiksnių analizė.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Vadybos ekonomika, Makroekonomika, Makroekonomika 1 ir Makroekonomika 2

 

El. p. daiva.laskiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Jūratė Pridotkienė
 

Mokslinių interesų sritys:  eksportas, apdirbamosios pramonės konkurencingumas, žemųjų technologijų pramonės inovacijos, naujai augantys ekonominiai centrai ir jų plėtra, tarptautinės konkurencijos sąlygos.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Tarptautinio verslo vadyba (lietuvių ir anglų k.), Eksporto organizavimas ir planavimas

Magistrantūros studijos: Eksporto operacijų valdymas

 

El. p. jurate.pridotkiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Rita Remeikienė

 

Mokslinių interesų sritys: verslininkystė, savarankiškas užimtumas, užimtumas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Vadybos ekonomika, Tarptautiniai atsiskaitymai, Mikroekonomika

 

El. p.  rita.remeikiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Asta Sabonienė

 

Mokslinių interesų sritys:  mikroekonomika, makroekonomika, pramonės restruktūrizacija ir konkurencingumas, eksporto specializacija.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikro- ir makroekonomika

Magistrantūros studijos: Ekonomikos teorijos ir prognozavimas

Doktorantūros studijos: Ekonominės minties istorija

 

El. p. asta.saboniene@ktu.lt

 

Doc. dr. Gabrielė Snieškienė
 

Mokslinių interesų sritys: eksporto kainodara, aplinkos poveikis eksporto kainodaros strategijos formavimui, tarptautinė logistika, tarptautinės logistikos paslaugų sistemos ekonominis vertinimas ir valdymas, sandėlio valdymo sprendimai, tarptautiniai pervežimai.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Tarptautinė logistika, Vadybos ekonomika

Magistrantūros studijos: Tarptautinių pervežimų valdymas

 

El. p. gabriele.snieskiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Jovita Vasauskaitė

Mokslinių interesų sritys: daugiakriterinės analizės metodai ir jų taikymas įmonėse, pramonės įmonių tarptautinis konkurencingumas, technologijų diegimo sprendimai pramonės įmonėse.  

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikroekonomika (lietuvių ir anglų kalbomis)

 

El. p.  jovita.vasauskaite@ktu.lt

 

Doc. dr. Deimantė Venclauskienė

 

Mokslinių interesų sritys: nekilnojamojo turto ekonomika, pereinamosios ekonomikos šalys ir tarptautinė prekyba.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Makroekonomika

Magistrantūros studijos: Nekilnojamojo turto ekonomika

 

El. p. deimante.venclauskiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Rita Vilkė

 

Mokslinių interesų sritys: organizacijų socialinė atsakomybė, socialinis verslumas, socialinės inovacijos, darnus organizacijų vystymas, smulkaus ir vidutinio verslo plėtra.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Įmonių socialinė atsakomybė (lietuvių ir anglų kalbomis)

Magistrantūros studijos: Socialinė atsakomybė (lietuvių ir anglų kalbomis)

 

El. p. rita.vilke@ktu.lt

Doc. dr. Asta Žilinskė

 

Mokslinių interesų sritys: tarptautinės prekybos kliūtys, tarptautinė prekyba, tarptautiniai finansai.  

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikroekonomika, Tarptautiniai ekonominiai santykiai

 

El. p. asta.zilinske@ktu.lt

 

Lekt. dr. Tomas Stravinskas

 

Mokslinių interesų sritys:  ekonomikos modeliavimas, tarptautinis verslas, globalizacijos procesai.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikroekonomika, Tarptautinio verslo vadyba

 

El. p. tomas.stravinskas@ktu.lt

 

Lekt. dr. Alina Stundžienė

 

Mokslinių interesų sritys: ekonomikos modeliavimas, ekonominių rodiklių prognozavimas, ekonometriniai modeliai, įmonių finansinė analizė ir vertinimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Ekonometrija

 

El. p. alina.stundziene@ktu.lt

 

Lekt. dr. Gitana Valodkienė 
 

Mokslinių interesų sritys: inovacijos pramonėje, tarptautinis pramonės konkurencingumas, kreditų rinkos šokų įtaka ekonomikos plėtrai, verslo aplinkos prognozavimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Makroekonomika, Mikro- ir makroekonomika

Magistrantūros studijos: Verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje, Ekonomikos teorijos ir prognozavimas

 

El. p. gitana.valodkiene@ktu.lt

 

Lekt. Ilona Ališauskaitė-Šeškienė

 

Mokslinių interesų sritys: atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios elektros energijos gamybos technologijos, elektros energijos gamybos šaltinių išorinių kaštų vertinimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikroekonomika

 

El. p.  ilona.alisauskaite-seskiene@ktu.lt

 

Lekt. Vytautas Barkauskas

 

Mokslinių interesų sritys: žmogiškieji ištekliai, konkurencingumo vertinimas, investicijų ir investavimo galimybių vertinimas, turizmas. 

 

El. p. vytautas.barkauskas@ktu.lt

Lekt. Rūta Bliekienė

 

Mokslinių interesų sritys: ekonomino reiškinio, vadinamo "kainų burbulu" tyrimas, ekonometriniai tyrimai, realių ekonominių procesų formalizavimas, normalizavimas ir optimizavimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Ekonometrija

 

El. p. ruta.bliekiene@ktu.lt

 

Lekt. dokt. Oksana Palekienė

 

Mokslinių interesų sritys: regionų plėtra, regioninė politika, regionų konkurencingumo vertinimas, ekonominių nuostolių/žalos vertinimas.

Dėstomi moduliai:

Bakalauro studijos: Mikro- ir makroekonomika, Ekonomikos pagrindai

 

El. p. oksana.palekiene@ktu.lt

 

Lekt. Vytautas Skvernys

 

Mokslinių interesų sritys: verslo procesų modeliavimas, veiklos analitika, nuotolinių studijų organizavimas, kompiuteriniai verslo žaidimai, socialinių ir ekonominių duomenų analizė, apskaitos įmonėse informacinės sistemos. 

 

El. p. vytautas.skvernys@ktu.lt

 

Dokt. Kristina Barkauskienė
 

Mokslinių interesų sritys:  turizmo ekonomika, ekoturizmas, paslaugų konkurencingumas.

 

El. p. kristina.barkauskiene@ktu.lt

 

Dokt. Ugnė Daubaraitė

 

El. p. ugne.daubaraite@ktu.lt

 

Dokt. Eglė Keizerienė

 

Mokslinių tyrimų kryptys: nekilnojamojo turto rinka, nekilnojamojo turto kainų "burbulų" analizė.

 

El. p. egle.keizeriene@ktu.lt

Dokt. Rima Kontautienė 
 

Mokslinių interesų sritys:  mikroekonomika, makroekonomika, įmonių socialinė atsakomybė.

 

El. p. rima.kontautiene@ktu.lt

Dokt. Sigita Neverauskaitė
 

Mokslinių interesų sritys: entreprenerystė, inovacijos, dinaminiai gebėjimai, ekonomikos augimas – jų tarpusavio ryšys.

 

El. p. sigita.neverauskaite@ktu.lt

Dokt. Rozita Susnienė

 

Mokslinių interesų sritys:  globalizacijos įtaka ekonomikai, pramonės ekonomika.
 

Dokt. Vidas Tamulis 

 

Mokslinių interesų sritys: logistika.

 

El. p. vidas.tamulis@ktu.lt

Dokt. Algimantas Venckus

 

Mokslinių interesų sritys: ofšoriniuose finansų centruose registruotų juridinių asmenų ūkinės komercinės veiklos Lietuvos Respublikoje poveikio nacionalinio biudžeto pajamų ir ekonominiams rodikliams vertinimas, investicinių projektų ekonominis vertinimas.
 
 

Administratorė Raimonda Pauraitė

El. p. raimonda.pauraite@ktu.lt

 
 
Pagrindiniai dėstomi moduliai

 

Bakalauro studijos

 • Ekonomikos pagrindai
 • Ekonomikos inžinerija
 • Eksporto organizavimas ir planavimas
 • Europos Sąjungos ekonomika
 • Įmonių socialinė atsakomybė
 • Mikroekonomika 1
 • Mikroekonomika 2
 • Makroekonomika 1
 • Makroekonomika 2
 • Mikro ir makroekonomika (lietuvių, anglų ir vokiečių kalba)
 • Regionų ekonomika
 • Rekreacijos ir turizmo ekonomika
 • Tarptautinė ekonomika
 • Tarptautinė logistika
 • Tarptautiniai atsiskaitymai
 • Tarptautiniai ekonominiai santykiai
 • Tarptautinio verslo vadyba
 • Tarptautinis verslas ir mokesčiai
 • Tarptautinės ekonomikos modeliai
 • Turizmo rinka
 • Turizmo įmonės veiklos valdymas
 • Turizmo politika ir strategija
 • Turizmo įmonės veiklos planavimas
 • Vadybos ekonomika
 • Verslo priežiūros institucijos

 

Magistrantūros studijos

 • Ekonomikos teorijos ir prognozavimas
 • Europos rinkų ypatumai
 • Konkurencijos analizė ir prognozavimas
 • Industrijos organizacija
 • Sandorių ekonomika
 • Socialinė atsakomybė
 • Tarptautinė ekonomika ir verslas
 • Tarptautinės prekybos ekonomika
 • Tarptautinės finansų rinkos
 • Tarptautinių pervežimų valdymas
 • Verslo aplinkos prognozavimas globalioje ekonomikoje
 • Verslo rinkų konkurencinė politika
 • Vyriausybinis verslo rinkos reguliavimas
 

Doktorantūros studijos

 • Mikroekonominės analizės problemos
 • Makroekonominės analizės problemos
 • Tarptautiniai finansiniai santykiai
 • Vertybinių popierių rinkos teorija
 • Ekonominės minties istorija
 • Įmonė rinkos ekonomikoje
 • Socialinė atsakomybė

 

Tarptautinės ekonomikos ir prekybos dėsningumai bei tarptautinės finansų rinkos (Ekonomika - 04S).

Prof. dr.  G. Startienė, prof. dr. D. Bernatonytė, prof. dr. V. Navickas, prof. dr. I. Pekarskienė, prof. dr. V Gaidelys, doc. dr. A. Juozapavičienė, doc. dr. D. Laskienė, lekt. dr. G. Valodkienė, dokt. L. Zykienė, dokt. R.Susnienė. 

Apskaičiuoti rodikliai, atspindintys ES bei atskirų šalių tarptautinę prekybą ir išryškintos tarptautinės prekybos tendencijos kintančios globalios ekonomikos sąlygomis. Nustatytos sąsajos tarp įvairių šalies ekonominį augimą skatinančių veiksnių ir įvertinti atskirų Lietuvos ekonomikos sektorių gloabalizacijos lygiai.

 

Investicijų į aukštąjį mokslą vertinimas žmogiškojo kapitalo kontekste (Ekonomika - 04S).

Prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė, doc. dr.  V. Gižienė, lekt. V. Barkauskas. Išanalizuoti žmogiškojo kapitalo formavimosi ypatumai, nustatyta darbo rinkos ir žmogiškojo kapitalo tarpusavio sąsaja, identifikuoti ir pritaikyti investicijų į aukštąjį mokslą vertinimo metodai.

 

Rinkų konkurencingumo tyrimai (Ekonomika - 04S).

Prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė, doc. dr. J. Bruneckienė, lekt. dokt. O. Palekienė. Įvertintas Baltijos šalių eksporto konkurencingumas, parengtos rekomendacijos ir siūlymais dėl Lietuvos eksporto konkurencingumo didinimo, išanalizuotas smulkaus ir vidutinio verslo reguliavimas.

 

Socialinės atsakomybės tyrimai (Ekonomika - 04S).

Prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė, doc. dr. R. Vilkė, doc. dr. J. Vasauskaitė. Įvertinta įmonių socialinės atsakomybės įtaka įmonės vertei. Išanalizuotas gerosios praktikos diegimas smulkiose ir vidutinėse įmonėse.  Apibrėžtas atsakingas vartojimas.

 

Miestų intelektinio kapitalo tyrimai (Ekonomika - 04S).

Doc. dr.  J. Bruneckienė. Įvertintas Lietuvos miestų intelektinis kapitalas, parengtos metodologinės rekomendacijos dėl miestų intelektinio kapitalo vertinimo.

 

Kartelinių susitarimų daromos įtakos šalies ekonomikai modeliavimas (Ekonomika - 04S).

Doc. dr. J. Bruneckienė. Pateikta teorinė galimų oligopolijų kartelinių susitarimų ir ekonominės žalos koncepcija, atskleista kartelinių susitarimų įtaka šalies konkurencingumui, išskirti rinkų, kuriose kartelinių susitarimų atsiradimo rizika didesnė, požymiai ir įvardinti Lietuvoje. Išanalizuotos kartelinių susitarimų reguliavimo priežastys ir tikslai, išnagrinėti jų reguliavimo būdai, poveikio šalies konkurencingumui požiūriu. Atlikta galimų oligopolijų kartelinių susitarimų daroma įtaka šalies ekonomikai pasaulyje taikomų vertinimo metodų analizė ir parengta metodologija Lietuvos atvejui.

 

Energijos taupymo potencialo namų ūkiuose vertinimas Lietuvoje (Ekonomika - 04S).

Prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė. Įvertintas energijos taupymo bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų mažinimo potencialas namų ūkiuose, keičiant gyventojų elgseną Lietuvoje. Apibrėžti teoriniai energijos vartojimo metmenys, išskiriant individų elgsenos koncepcijas ir individų energijos vartojimo elgsenos keitimo priemones.

 

Distribucinių įmonių logistikos sistemos konkurencingumo vertinimas globalizacijos sąlygomis (Ekonomika - 04S).

Prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė, dokt. V. Tamulis. Sudarytas šalių ekonominę bei logistikos sistemos situaciją pasirinktame regione aprašantis modelis. Sukurtas logistikos sistemos ir šalies konkurencingumo sąryšio vertinimo modelis.

 

Nekilnojamojo turto kainų lygio formavimasis pereinamosios ekonomikos šalyse (Ekonomika - 04S).

Prof. dr. V.Snieška, doc. dr.  D.Venclauskienė, doc. dr. L.Gasparėnienė, doc. dr. R.Remeikienė. Pateiktas pereinamosios ekonomikos šalių ypatumų sąrašas. Apibrėžtos nekilnojamojo turto kainų sampratos. Sudarytas pereinamosios ekonomikos šalių kainų lygio formavimosi modelis.

 

Nekilnojamojo turto kainų „burbulo“ ekonominis retrospektyvinis vertinimas (Ekonomika - 04S).

Prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė, dokt. E. Keizerienė. Atlikta nekilnojamojo turto kainų „burbulo“ sampratos analizė, parengtas nekilnojamojo turto kainų „burbulo“ indikatorius.

 

Lietuvos ekonomika globalizacijos kontekste (Ekonomika - 04S).

Prof. dr. J. Čiburienė, doc. dr. J. Pridotkienė, doc. dr.  L. Gasparėnienė, doc. dr. D. Venclauskienė, doc. dr. R. Remeikienė, doc. dr. G. Snieškienė, doc. dr. A. Žilinskė, doc. dr. M. Dapkus, doc. dr. A. Čibinskienė,  lekt. dr. T. Stravinskas, dokt. R. Kontautienė, lekt. I. Ališauskaitė-Šeškienė. Įvertintos ekonominės veiklos rūšių Lietuvoje globalizacijos sąlygomis plėtros galimybės, produktyvumo augimo ekonominėse veiklose prielaidos, ypatingą dėmesį skiriant inovacijų svarbai didinant ūkinių subjektų konkurencingumą. Pateikta teorinė šalies ekonominės veiklos rūšių vystymo konsepcija, įvertintas technologijų lygio ir inovacijų įtakos vystymosi raidai mechanizmas, atliktas rizikos suvokimo ekonominis vertinimas įvairiose rinkose, siekiant pažangaus, tvaraus ir integracinio vystymosi.

 

Verslo aplinkos ir konkurencijos analizė ir prognozavimas (Ekonomika - 04S). 

Prof. dr. V. Snieška, prof. dr. V. Pilinkienė, prof. dr. D. Dumčiuvienė, doc. dr. A. Sabonienė, dokt. K. Barkauskienė. Sukurtas konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo modelis ir išskirti pagrindiniai jo etapai, apjungiant rinkos paklausos vertinimą, akcentuojantį makroaplinkos ir pramonės rinkos aplinkos įtaką konkurencinės rinkos paklausai bei prognozavimą, pagrįstą kiekybine duomenų sekų analize.

 

Vykdomi projektai

 

LIETUVOS EKONOMIKOS ILGALAIKIO KONKURENCINGUMO IŠŠŪKIAI. Prof. dr. R. Krušinskas:

 • Tradicinėmis technologijomis grindžiamos pramonės Lietuvoje aprėpties nustatymas ir naujų augančių pasaulio ekonomikos centrų plėtros poveikio analizė šiam Lietuvos pramonės sektoriui. Doc. dr. J. Pridotkienė. (KTU). Pastaraisiais dešimtmečiais itin sustiprėjo naujai besiformuojančių ekonominių centrų konkurencinis spaudimas globalioje rinkoje tiek tradicines, tiek aukštas technologijas naudojančių pramonės gaminių eksportui iš kitų regionų. Siekiant nustatyti Lietuvos tradicinėmis technologijomis grįstų pramonės sektorių tarptautinio konkurencingumo didinimo prielaidas, būtina analizuoti naujai augančių ekonomikos centrų plėtros poveikį šiam Lietuvos pramonės sektoriui. 
 • Tradicinėmis technologijomis grindžiamos gamybos šakų Lietuvoje konkurencingumo prielaidų išlaikymo bei perėjimo prie aukštųjų technologijų galimybių vertinimas“. Doc. dr. A. Sabonienė. (KTU). Temoje tiriamos šalies tradicinėmis technologijomis grindžiamos gamybos šakų konkurencingumo prielaidos, vertinant gamybos šakų pokyčius charakterizuojančias rodiklių grupes, apimančias tiek kiekybinius, tiek kokybinius kriterijus. Pramonės šakų tyrimai sudaro sąlygas vertinti pramonės struktūros potencialą ilguoju laikotarpiu, o detalesnė pramonės šakų veiklos ir plėtros analizė gali padėti nustatyti, ar esama tam tikros šalies pramonės struktūra yra orientuota į tas veiklas, kurios būtų paklausios ne tik šalyje, bet ir tarptautinėje rinkoje. Pramonės šakų konkuravimo galimybės tarptautinėse rinkose vertinamos panaudojant modifikuotus lyginamojo konkurencinio pranašumo rodiklius, siekiant ne tik nustatyti šalies eksporto specializaciją, bet ir atskleisti šalies eksportuojamos produkcijos paklausą užsienio rinkose, įvertinti importo prasiskverbimo lygį į vietinę rinką, identifikuoti tarptautinėse rinkose sėkmingiausiai konkuruojančias prekių grupes.
 • Lietuvos valstybės skolos tvarumo prielaidos ir valstybės finansų tvarkymas. Prof. dr. V. Snieška. (KTU). Skirtingų šalių vyriausybių priimamų sprendimų bei vykdomos tarptautinės ekonominės politikos specifika lemia skirtingų valstybės skolos valdymo metodų ir priemonių taikymą. Pastaraisiais metais daugelyje šalių sparčiai augant valstybių skolinimosi poreikiams ir skolos aptarnavimo kaštams, pastebėta, kad esant netikėtiems ekonomikos pokyčiams, įprastos valstybės skolos valdymo priemonės tampa neefektyvios, o staigus valstybės skolos padidėjimas gali padaryti itin didelę žalą šalies ekonomikai.
 • Kreditų rinkos šokų pasekmių ekonomikai modeliavimas ir pasekmių korekcijos priemonės. Prof. dr. V. Snieška. (KTU). Lietuva ypač nukentėjo dėl pasaulinio kredito rinkos šoko. Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, Lietuvoje nebuvo modeliuojamos kreditų rinkos šokų pasekmės ekonomikai ir nebuvo nagrinėjamos galimos šokų pasekmių sušvelninimo priemonės, kurios, kaip rodo, pavyzdžiui, Estijos patirtis, būtų leidusios sušvelninti neigiamas ilgalaikes šoko pasekmes. Nėra tiriamos ir Lietuvos valstybės skolos tvarumo prielaidos, ir kaip reikia tvarkyti valstybės finansus laikotarpyje su augančia valstybės skola.

VERSLO SOCIALINĖ  IR APLINKOSAUGOS ATSAKOMYBĖ VIEŠOSIOS POLITIKOS ATŽVILGIU. Prof. habil. dr. Ž. Simanavičienė. Tai  projektas, jungiantis 13 regionų iš visos Europos. Vykdant COGITA projektą, ketinama nustatyti ir įgyvendinti priemones, kurias valdžios institucijos ir kitos viešosios suinteresuotosios šalys galėtų pritaikyti regionų ekonomikos politikoje, siekdamos skatinti bendrą požiūrį į socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę SVV rėmime.

 

 

Atnaujinta: 2014-09-02